←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:219   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sana soruyorlar, sorarlar
yes’elûne-ke
hakkında
an
şaraptan
el hamri
ve kumar
ve el meysiri
de, söyle
kul
ikisinde vardır
fî-himâ
günah
ismun
büyük
kebîrun
ve menfaat, faydalar
ve menâfiu
insanlar için
li en nâsi
ve onların (o ikisinin) günahları
ve ismu-humâ
daha büyük
ekberu
dan
min
onların faydaların(dan)
nef’i-himâ
ve sana soruyorlar, sorarlar
ve yes’elûne-ke
ne, nasıl
mâzâ
infâk ediyorlar
yunfikûne
de, söyle
kul(i)
afv olan, ihtiyaçtan fazla olan mal, affedilen, vazgeçilen
el afve
bunun gibi, işte böyle
kezâlike
açıklıyor
yubeyyinu
Allah
allâhu
sizin için, size
lekum
âyetler
el âyâti
umulur ki böylece siz
lealle-kum
tefekkür edersiniz, düşünürsünüz
tetefekkerûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı