←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:198   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
değil
leyse
sizin üzerinize, size
aleykum
günah
cunâhun
onu
en
aramanız, talep etmeniz, istemeniz
tebtegû
lütuf, kerem, fazl, Allah’tan gelen nur
fadlan
den
min
Rabbiniz(den)
rabbi-kum
ve olduğunuz zaman
fe izâ
topluca geldiniz, akın akın geldiniz
efadtum
tan
min
arafat(tan)
arafâtin
o zaman zikredin
fe uzkurû
Allah
allâhe
yanında
inde
meş’aril
el meş’ari
haram, arafat’tan dönüş
el harâmi
ve onu zikredin
ve uzkurû-hu
gibi, şeklinde, şekilde
kemâ
sizi hidayete erdirdi
hedâ-kum
ve ise, sadece, doğrusu
ve in
siz oldunuz, idiniz
kuntum
dan
min
on(dan) önce
kabli-hî
elbette olanlardan
le min
dalâlette
ed dâllîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı