←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:197   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
hac
el haccu
aylar
eşhurun
malûm, belirlenmiş, bilinen
ma’lûmâtun
o zaman, işte kim, kimse
fe men
farz oldu
farada
onların içinde, onlarda
fî hinne
hac
el hacca
o zaman yapma, yoktur
fe lâ
yanaşmak
refese
ve değil, etmeyin
ve lâ
fasıklık, günaha sapmak
fusûka
ve değil, etmeyin
ve lâ
sürtüşmek, kavga etmek
cidâle
içinde, vardır
hacca
el haccı
ve şey
ve mâ
yaparsanız
tef’alû
dan
min
hayır(dan)
hayrin
onu bilir
ya’lem-hu
Allah
allâhu
ve azıklanın, azık hazırlayın
ve tezevvedû
fakat muhakkak
fe inne
hayırlısı
hayra
azığın
ez zâdi
takva (sahibi olmak)
et takvâ
ve bana karşı takva sahibi olun
ve ittekû-ni
ey insan
yâ ulî
anlayışlı, halden anlayan, zeki, akıllı, kafalı
el elbâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı