←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:185   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ay
şehru
ramazan
ramadân
o ki, ki o
ellezî
indirildi
unzile
onun içinde, onda
fî-hi
Kur’ân-ı Kerim
el kur’ânu
hidayete erdirici (olarak)
huden
insanlar için, insanlara
li en nâsi
ve beyyineler, açık deliller, ispat
ve beyyinâtin
Hüda’dan
min el hudâ
ve furkan, hakkı bâtıldan ayıran
ve el furkâni
o zaman, artık
fe
kim
men
şahit oldu
şehide
sizden
minkum(u)
bu ay
eş şehra
o zaman onu oruçlu geçirsin
fel yesumhu
ve kim
ve men
oldu
kâne
hasta
marîdan
veya
ev
üzerinde
alâ
seferde, yolculukta
seferin
taktirde müddet, o zaman sayı, adet tamamlama
fe iddetun
den
min
günler(den)
eyyâmin
diğer
uhara
diler, ister
yurîdu
Allah
allâhu
size,sizin için
bikum(u)
kolaylık
el yusra
ve değil
ve lâ
diler, ister
yurîdu
size,sizin için
bikum(u)
zorluk
el usra
ve tamamlamanız için
ve li tukmilû
müddet, sayı, adet tamamlama
el iddete
ve tekbir etmeniz, yüceltmeniz için
ve li tukebbirû
Allah
allâhe
üzerine
alâ
şey(ler)
sizi hidayete erdirdi
hedâ-kum
ve umulur ki böylece siz
ve lealle-kum
şükredersiniz
teşkurûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı