←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:184   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
günler
eyyâmen
adetli, sayılmış, sayılı
ma’dûdâtin
fakat kim
fe men
oldu, idi
kâne
sizden
min-kum
hasta
marîdan
veya
ev
üzerinde
alâ
seferde, yolculukta
seferin
o zaman bir şeyin müddetini, o taktirde müddet
fe iddetun
den
min
günler(den)
eyyâmin
diğer
uhara
ve üzerine
ve alâ
ki onlar
ellezîne
ona dayanamazlar, zorlanırlar, takatleri kesilir, güç yetiremezler
yutîkûne-hu
fidye
fidyetun
yemek
taâmu
çalışamayacak durumdaki yaşlılar
miskînin
artık kim
fe men
isteyerek, gönüllü olarak yaptı
tatavvaa
bir hayır
hayran
işte o
fe huve
hayırdır, daha hayırlıdır
hayrun
onun için
lehu
ve sizin
ve en
oruç tutmanız
tesûmû
hayırdır, daha hayırlıdır
hayrun
sizin için, size
lekum
eğer, şâyet, ise, keşke
in
siz oldunuz
kuntum
biliyorsunuz, bilirsiniz
ta’lemûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı