←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:165   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bir kısmı
ve min
insanlardan
en nâsi
kim, kimse
men
edinir
yettehizu
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allahi
eş, eşit, ortak
endâden
onları severler
yuhıbbûne-hum
sevgisi gibi
ke hubbi
Allah’ın
llâhi
ve o kimseler, onlar
ve ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
daha şiddetli, daha çok kuvvetli
eşeddu
sevgi, muhabbet
hubben
Allah’ı
lillâhi
ve keşke
ve lev
görselerdi (bilselerdi)
yerâ
ki onlar
ellezîne
zulmettiler
zalemû
o zaman
iz
gördükleri, gördüklerinde
yeravne
azap
el azâbe
olduğunu
enne
kuvvet
el kuvvete
Allah’ın, Allah’a ait
lillâhi
hepsi, bütün, tamamı, tamamen
cemîan
ve olduğunu
ve enne
Allah
allâhe
şiddetli
şedîdu
azap
el azâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı