←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:164   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
muhakkak ki
inne
içinde
yaratılış
halkı
semalar, gökler
es semâvâti
ve arz, yeryüzü
ve el ardı
ve ihtilâflı (karşılıklı) olması, birbiri ardınca gelmesi
ve ihtilâfi
gece
el leyli
ve gündüz
ve en nehâri
ve gemiler
ve el fulki
o ki, ki o
elletî
akar, gider, yüzer
tecrî
içinde, üstünde
denizde
el bahri
dolayısıyla, sebebiyle, ….. yaparak
bimâ
fayda verir
yenfeu
insanlar
en nâse
ve şeyi
ve mâ
indirdiği
enzele
Allah
allâhu
dan
mina
sema(dan), gök(ten)
es semâi
dan
min
su(dan)
mâin
hayat verdı, diriltti
fe ahyâ
böylece onunla
bi-hi
arz, yeryüzü, toprak
el arda
sonra
ba’de
onun ölümü
mevti-hâ
ve yaydı
ve besse
orada
fî-hâ
den
min
hepsin(den)
kulli
(yürüyen) hayvanlar
dâbbetin
ve esmesi
ve tasrîfi
rüzgâr(lar)
er riyâhı
ve bulutlar
ve es sehâbi
emre amade kılınmış olan
el musahhari
arasında
beyne
sema, gökyüzü
es semâi
ve yeryüzü
ve el ardı
elbette âyetler, kanıtlar, deliller
le âyâtin
bir kavim için
li kavmin
akıl ederler
ya’kılûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı