←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:136   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
deyin, söyleyin
kûlû
biz îmân ettik
âmennâ
Allah’a
billâhi
ve şey
ve mâ
indirildi
unzile
bize
ileynâ
ve şey
ve mâ
indirildi
unzile
ona
ilâ
İbrâhîm
ibrâhîme
ve İsmail
ve ismâîle
ve İshak
ve ishâka
ve Yâkub
ve ya’kûbe
ve torunları
ve el esbâtı
ve şey
ve
verilene
mâ ûtiye
Musa
mûsâ
ve İsa
ve isâ
ve şey
ve mâ
verilene
mâ ûtiye
nebîler, peygamberler
en nebiyyûne
den
min
kendi Rab’lerin(den), onların Rabbi
rabbi-him
yok, değil
ayırım yapmak, fark gözetmek
nuferriku
arasında
beyne
biri, birisi
ehadin
onlardan
min-hum
ve biz
ve nahnu
onu, ona
lehu
müslüman, teslim olanlar
muslimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı