←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:120   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve asla
ve len
razı olmaz
terdâ
senden
an-ke
yahudiler
el yahûdu
ve değil
ve lâ
hristiyanlar
en nasârâ
olana kadar
hattâ
sen tâbî olursun
tettebia
onların dîni
millete-hum
de, söyle
kul
muhakkak ki, hiç şüphesiz
inne
hidayeti
hud
Allah’ın
allahi
o
huve
hidayettir
el hudâ
ve eğer gerçekten olursa
ve le in
sen tâbî oldun
itteba’te
onların nefslerinin istekleri, hevaları
ehvâe-hum
sonra
ba’de
ki o
ellezî
sana geldi
câe-ke
den
min
ilim(den)
el ilmi
yoktur
senin için
leke
tan
min
Allah'(tan)
allâhi
dan
min
koruycular(dan), dostlar(dan)
veliyyin
ve değil
ve lâ
yardımcı
nasîrin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı