←Prev   Ayah al-Kahf (The Cave) 18:17   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve görürsün
ve tere
güneş
eş şemse
olduğu zaman
izâ
doğduğu
taleat
(ziyaret eder) uğrar, meyleder, gelir
tezâveru
dan
an
onların mağarasın(dan) (mağarasına)
kehfi-him
taraf
zâte
sağ
el yemîni
ve olduğu zaman
ve izâ
battığı
garabet
onların kenarlarından, yanlarından geçer
takrıdu-hum
taraf
zâte
sol
eş şimâli
ve onlar
ve hum
içinde
geniş yer, mağaranın içindeki geniş boşluk
fecvetin
ondan
min-hu
işte bu
zâlike
den
min
âyetlerin(den)
âyâti
Allah’ın
allahi
kim
men
hidayete erdirir (kendisine ulaştırır)
yehdi
Allah
allâhu
böylece o
fe huve
hidayete eren kişi (hidayete ermiştir)
el muhtedi
ve kim, kimi
ve men
dalâlette bırakır
yudlil
artık yok, değil
fe len
artık bulursun
tecide
onun için
lehu
velî, dost
veliyyen
bir mürşid, irşad eden
murşiden
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı