←Prev   Ayah ar-Ra`d (The Thunder) 13:4   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve içinde
ve fî
yeryüzünde
el ardı
toprak parçaları, kıtalar
kıtaun
birbirine komşu
mutecâvirâtun
ve bahçeler
ve cennâtun
dan
min
üzüm bağların(dan)
a’nâbin
ve ekin
ve zer’un
ve hurma ağaçları
ve nahîlun
budaklı
sınvânun
ve olmayan
ve gayru
budaklı
sınvânin
sulanır
yuskâ
su ile
bi mâin
tek, aynı, bir
vâhidin
ve üstün kılarız
ve nufaddılu
onun bazısını
ba’de-hâ
üzerine
alâ
bazısının
ba’dın
içinde
yenmesinde (tadında, lezzetinde ve kokusunda v.s)
el ukuli
muhakkak
inne
içinde
bunda vardır
zâlike
elbette âyetler
le âyâtin
bir kavim için
li kavmin
akıl ederler
ya’kılûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı