←Prev   al-Masad (The Fame) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

111:1  Tabbat yada abee lahabin watabba
111:2  Ma aghna AAanhu maluhu wama kasaba
111:3  Sayasla naran thata lahabin
111:4  Waimraatuhu hammalata alhatabi
111:5  Fee jeediha hablun min masadin