←Prev   Ayah Hud (Hud) 11:88   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
dedi
kâle
ey kavmim
yâ kavmi
sizin görüşünüz (bu) mu
e reeytum
eğer
in
ben, isem
kuntu
üzerinde
alâ
bir belge, delil
beyyinetin
den
min
Rabbim(den)
rabbî
ve beni rızıklandırdı
ve rezeka-nî
ondan, kendinden
min-hu
bir rızık
rızkan
güzel
hasenen
ve yok, değil
ve mâ
ben istiyorum, isterim, dilerim
urîdu
için
en
size muhalefet etmek, karşı çıkmak
uhâlife-kum
ona, ile
ilâ
şeylere
size yasakladım
enhâ-kum
ondan
an-hu
ise
in
benim istediğim
urîdu
sadece, ancak
illâ
ıslâh etmek
el ıslâha
şey
gücümün yettiği kadar
isteta’tu
ve yok, değil
ve mâ
benim muvaffak olurum, benim başarım
tevfîkî
ancak, …dır (…den başka değil)
illâ
Allah iledir
billâhi
ona
aleyhi
ben tevekkül ettim
tevekkeltu
ve ona
ve ileyhi
yöneliyorum (dönüyorum)
unîbu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı