←Prev   Ayah Hud (Hud) 11:40   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olunca, o zaman
hattâ
o zaman
izâ
gelince, geldiği
câe
emrimiz
emru-nâ
ve kaynadı (feveran etti)
ve fâret
tennur
tennûru
dedik
kulnâ
bindir, yükle
ıhmil
onun içine, ona
fî-hâ
den
min
hepsin(den), herşey(den), her cinsten
kullin
çift'(den), (bir dişi ve bir erkek)
zevceyni
iki (unsurdan oluşan)
isneyni
ve aileni, senin ehlini
ve ehle-ke
ancak, dışında, …den başka
illâ
kimse
men
geçti
sebeka
onların üzerlerine, onlar hakkında
aleyhi
söz
el kavlu
ve kimse
ve men
âmenû oldu (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı, mülâki olmayı diledi)
âmene
ve yok, değil
ve mâ
îmân etti, âmenû oldu
âmene
onunla beraber
mea-hu
…den başka
illâ
(çok) az
kalîlun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı