←Prev   Ayah Hud (Hud) 11:27   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o zaman dedi
fe kâle
ileri gelenler
el meleu
onlar
ellezîne
inkâr edenler, kâfirler
keferû
den
min
onun kavmin(den)
kavmi-hi
yok, değil
biz, seni görüyoruz
nerâ-ke
başka, ancak, sadece
illâ
beşerden
beşeren
bizim gibi
misle-nâ
ve yok, değil
ve mâ
görüyoruz seni
nerâ-ke
sana tâbî oldu
ittebea-ke
başka, ancak, sadece
illâ
o kimselerden
ellezîne
onlar
hum
bizden aşağı (fakir, zayıf ve aciz)
erâzilu-nâ
basit olan, düşünmeden olan
bâdiye
görüş, rey
er re’yi
ve yok, değil
ve mâ
ve biz görüyoruz
nerâ
sizi (sizin için)
lekum
bizim üzerimizde
aleynâ
herhangi
min
bir ihsan, üstünlük olarak, üstün, bir fazl
fadlin
bilâkis, aksine
bel
sizi zannediyoruz
nezunnu-kum
yalanlayanlar, yalancılar
kâzibîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı