←Prev   Ayah Hud (Hud) 11:116   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o zaman, bu durumda yok, değil
fe lev lâ
olsa mıydı, olsaydı
kâne
den
min
nesiller(den), asırlar(dan)
el kurûni
den
min
siz(den) öncekiler(den)
kabli-kum
onlar
ûlû
bakiye sahipleri
bakıyyetin
nehyederler, men ederler
yenhevne
dan
an
fesatlar(dan)
el fesâdi
içinde
fi
yeryüzünde
el ardı
hariç
illâ
pek azı
kalîlen
onlardan
mimmen
kurtardıklarımız
enceynâ
aralarından
min-hum
ve tâbî oldular
vettebea
kimseler
ellezîne
zulmeden
zalemû
şeyler
şımartıldıkları (mal, mülk)
utrifû
onun içinde, onda (o şeylerde)
fî-hi
ve oldular
ve kânû
mücrimler, suçlular, günahkârlar
mucrimîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı