←Prev   Ayah Yunus (Jonah) 10:88   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve dedi
ve kâle
Musa
mûsâ
Rabbimiz
rabbe-nâ
muhakkak sen
inne-ke
sen verdin
âteyte
firavun
fir’avne
ve onun ileri gelenleri
ve melâ-hu
süs, ziynet
zîneten
ve mallar
ve emvâlen
içinde
hayatında
el hayâti
dünya
ed dunyâ
Rabbimiz
rabbe-nâ
onları saptırsın
li yudıllû
için
an
senin yolundan
sebîli-ke
Rabbimiz
rabbena
yok et, mahvet
itmis
üzerine, üzere, üzerinde
alâ
onların mallarını
emvâli-him
ve şiddetlendir, sıkıştır
veşdud
üzerini
alâ
kalplerinin, kalplerini
kulûbi-him
artık yok, değil
fe lâ
mü’min olurlar
yu’minû
olana kadar
hattâ
görünceye
yerevu
azap
el azâb
acı
el elîme
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı