←Prev   Ayah Yunus (Jonah) 10:4   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ona
ileyhi
sizin dönüşünüz (dönüş yeriniz)
merciu-kum
hepsi, topluca, toptan
cemîan
vaadi
va’de
Allah’ın
allâhi
haktır, gerçektir
hakkan
muhakkak ki o
innehu
ilk olarak (örneksiz) başlar
yebdeu
yaratmaya
el halka
sonra
summe
ona döndürülür, iade olunur
yuîdu-hu
ödemek için, mükâfatını vermek için
li yecziye
kimseler
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
ve yapanlar
ve amilû
nefsi tezkiye edici ameller, salih ameller
es sâlihâti
adalet ile
bi el kıstı
ve kimseler
ve ellezîne
inkâr eden
keferû
onlar için
lehum
bir içki, içecek bir şey
şerâbun
dan
min
kaynar su(dan)
hamîmin
ve azap
ve azâbun
elîm, acıklı
elîmun
şey sebebiyle, dolayısıyla
bimâ
oldular
kânû
inkâr etmiş, küfretmiş
yekfurûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı