←Prev   Vav-Ye-Lam  Next→ 

و ى ل
Vav-Ye-Lam
Kökün genel değeri.
yazıklar olsun , artık yazıklar olsun, vay haline , ve yazıklar olsun, vay haline , vay haline , sana yazık , size yazıklar olsun , yazıklar olsun bize , yazıklar olsun bana , yazıklar olsun bize
   l-waylu   (1)

21:18
Hayır, biz hakkı, bâtılın üzerine fırlatırız da o, onun beynini parçalar. Bir de bakarsın o yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız niteliklerden ötürü yazıklar olsun size!

   fawaylun   (2)

2:79
Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, \"İşte bu, Allah katındandır!\" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!

2:79
Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, \"İşte bu, Allah katındandır!\" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!

43:65
Böyle iken, aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Korkunç bir günün azabından vay haline o zulmedenlerin!

51:60
O vaat edildikleri günlerinden dolayı vay kâfirlerin haline!

52:11
Vay hallerine o gün, yalanlayanların,

38:27
Biz şu göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Böyle düşünmek, küfre sapanların sanısıdır. Vay hallerine o inkârcıların, ateş yüzünden!

39:22
Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Allah'ın zikrine/Kur'an'a karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlardır, açık bir sapıklık içindekiler.

107:4
Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki,

19:37
Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkârcıların haline!

   wawaylun   (1)

41:6
De ki: \"Ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendelemeden O'na yönelin ve O'ndan af dileyin. Vay haline ortak koşanların!

14:2
O Allah'a ki yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Hüsran haberi şiddetli bir azaptan, o küfre batmışlara...

2:79
Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, \"İşte bu, Allah katındandır!\" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!

   waylun   (1)

45:7
Yazıklar ve azaplar olsun günaha batmış her yalancı iftiracıya,

83:10
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:15
Yalanlayanların vay haline o gün!

77:19
Yalanlayanların o gün vay haline!

77:24
Vay başına o gün, yalanlayanların!

77:28
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:34
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:37
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:40
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:45
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:47
Vay haline o gün, yalanlayanların!

77:49
Vay haline o gün, yalanlayanların.

83:1
Azap ve kaygu, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun;

104:1
Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!

   waylaka   (1)

46:17
Birisi de ana-babasına: \"Yazık size, benden önce bir yığın nesil gelip geçtiği halde, siz bana, benim diriltileceğimi mi söylüyorsunuz?\" dedi. Onlarsa Allah'a sığınarak, \"Yazıklar olsun; inansana, Allah'ın vaadi haktır\" diye vahlanınca o şöyle dedi: \"Bu, öncekilerin masallarından başkası değil!\

   waylakum   (1)

20:61
Mûsa onlara dedi ki: \"Yazıklar olsun size, yalan düzerek Allah'a iftira etmeyin! Yoksa bir azap ile kökünüzü kurutur. İftira eden, perişan olmuştur.\

28:80
Kendilerine ilim verilmiş olanlar şöyle demişti: \"Yazıklar olsun size! İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapan kişi için Allah'ın vereceği karşılık daha üstündür. Ama buna, sadece sabredenler ulaştırılır.\

   yāwaylatanā   (1)

18:49
Kitap ortaya konulmuştur. Günahkârların, onun içindekilerden korkup ürpererek şöyle dediklerini görürsün: \"Vay başımıza! Ne biçim kitap bu! Ne küçük bırakmış ne büyük. Hepsini sayıp dökmüş!\" Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor.

   yāwaylatā   (2)

11:72
\"Vay başıma, dedi. Doğuracak mıyım ben? Kendim bir kocakarı, kocam bir ihtiyar. Gerçekten şaşılacak şey bu.\

25:28
\"Ah, ne olurdu, falancayı dost edinmeseydim!\

5:31
Derken, Allah, kardeşinin cesedini nasıl saklayacağını ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O dedi ki: \"Vay be! Şu karga kadar bile olamıyor muyum ki, kardeşimin cesedini saklayayım.\" Bu arada, pişmanlık duyanlardan olmuştu.

   yāwaylanā   (1)

21:46
Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa, yemin olsun şöyle diyecekler: \"Vay bizlere, biz zalimlermişiz!\

21:97
Hak olan vaat yaklaşmıştır. İnkâr edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. \"Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik!\" derler.

36:52
Şöyle diyecekler: \"Vay başımıza gelene! Kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahman'ın vaat ettiği işte bu! Peygamberler doğru söylemişler.\

21:14
Dediler: \"Eyvah bize! Biz gerçekten zalimlermişiz.\

68:31
\"Yazıklar olsun bize, dediler, biz gerçekten azgınlarmışız!\

37:20
Şöyle derler: \"Vay başımıza! Din günüdür bu!\

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...