←Prev   Sad-Nun-Mim  Next→ 

ص ن م
Sad-Nun-Mim
Kökün genel değeri.
putlara, putlar , putlar , sizin putlarınız , putlara
   aṣnāmin   (1)

7:138
İsrailoğullarına denizi geçirttik. Özel putlarına tapan bir topluluğa rastladılar. Bunun üzerine: \"Ey Mûsa, dediler, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah belirle!\" Mûsa dedi: \"Siz cahilliği sürdürmekte olan bir toplumsunuz.\

   aṣnāman   (1)

6:74
İbrahim, babası Âzer'e şöyle demişti: \"Putları tanrılar mı ediniyorsun? Seni de toplumunu da açık bir sapıklık içinde görüyorum.\

26:71
Dediler: \"Birtakım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz.\

   aṣnāmakum   (1)

21:57
\"Allah'a yemin ederim, sırtınızı dönüp gidişinizden sonra, putlarınıza bir oyun çevireceğim.\

   l-aṣnāma   (1)

14:35
Bir zaman, İbrahim şöyle demişti: \"Rabbim, bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut!\

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...