←Prev   Ra-Cim-Mim  Next→ 

ر ج م
Ra-Cim-Mim
Kökün genel değeri.
kovulmuş , taşlananlar(dan) , sizin beni taşlamanız , taşlayarak , taşlar , kovulmuş (lânetlenmiş) , taşlanmış , mutlaka seni taşlarım , mutlaka seni taşlardık (taşlayarak öldürürdük) , mutlaka, elbette, gerçekten biz sizi mutlaka taşlarız , sizi taşlarlar
   l-rajīmi   (2)

3:36
Onu doğurunca -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde- şöyle dedi: \"Rabbim, onu kız olarak doğurdum ve erkek, kız gibi değildir. Adını Meryem koydum onun. Onu ve soyunu, kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum!\

16:98
Kur'an'ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah'a sığın!

   l-marjūmīna   (1)

26:116
Dediler: \"Ey Nûh! Eğer bu işe son vermezsen, vallahi taşlananlardan olacaksın.\

   tarjumūni   (1)

44:20
\"Ben, beni taşlamınzdan Rabbim ve Rabbinize sığındım.\

   rajman   (1)

18:22
\"Üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi.\" diyecekler. Şunu da diyecekler: \"Beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi.\" Gaybı taşlamaktır/bilinmeyen şey hakkında atıp tutmaktır bu. Şöyle de derler: \"Yedi kişidirler, sekizincileri de köpekleridir.\" De ki: \"Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkıda bilgisi olan, çok azdır.\" O halde, onlar hakkında yüzeysel bir tartışma dışında hiçbir çekişmeye girme. Onlar hakkında, konuşup duranlardan hiç kimseye bir şey sorma.

   rujūman   (1)

67:5
Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık.

   rajīmun   (2)

15:34
Buyurdu: \"Öyleyse çık oradan, çünkü kovuldun.\

38:77
Buyurdu: \"Hadi, çık oradan! Sen kovulmuş birisin.\

   rajīmin   (1)

81:25
Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

15:17
Ve onu/onları, her kovulup taşlanmış şeytandan koruduk.

   la-arjumannaka   (1)

19:46
Babası dedi: \"Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim! Eğer bu işe son vermezsen, vallahi seni taşlarım! Uzun bir süre uzak kal benden!\

   larajamnāka   (1)

11:91
Dediler ki: \"Ey Şuayb! Söylediklerinin birçoğunu anlamıyoruz. Ve biz seni aramızda zayıf bir adam olarak görüyoruz. Hani, kabilen olmasa, kafanı taşla ezivereceğiz. Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün yok.\

   lanarjumannakum   (1)

36:18
Dediler: \"Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşılaştık/biz sizi uğursuzluk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutlaka taşlayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinlikle dokunacaktır.\

   yarjumūkum   (1)

18:20
\"Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut da sizi kendilerinin milletine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazsınız.\

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...