←Prev   Mim-He-Dal  Next→ 

م ه د
Mim-He-Dal
Kökün genel değeri.
döşeyen, düzenleyen, düzenleyici. , yatak, döşek , beşikte , bol bol vererek , yatak, döşek , döşek , beşik, döşek , ve bolluk, genişlik verdim, geniş imkânlar sağladım , hazırlık yaparlar, hazırlık yapıyorlar
   l-māhidūna   (1)

51:48
Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz!

   l-mihādu   (4)

3:197
Azıcık bir nimetlenmedir o. Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır. Ne kötü yataktır o!

2:206
Ona, \"Allah'tan sakın!\" dendiğinde, gurur kendisini günaha götürür. Böylesine, cehennem yeter. Gerçekten ne kötü yataktır o!

3:12
De o küfre sapanlara: \"Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü döşektir o!\

13:18
Rablerinin çağrısına olumlu cevap verenler için güzellik vardır. O'na olumlu cevap vermeyenlere gelince, yeryüzündekilerin tamamı onların olsa, bir o kadar da ilave edilse, kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabı kötü olacaktır; varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır o!

38:56
İçine dalacakları cehennem! Ne kötü döşektir o!

   l-mahdi   (1)

3:46
\"Beşikte ve yetişkin çağında insanlarla konuşacaktır. Barışa ve hayra yönelik iş yapanlardandır.\

5:110
Hani, Allah şöyle demişti: \"Ey Meryem'in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs'le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: \"Açık bir büyüden başka bir şey değil bu.\

19:29
Meryem, çocuğa işaret etti. Dediler: \"Beşikteki bir sabiyle nasıl konuşuruz?\

   tamhīdan   (1)

74:14
Alabildiğine imkânlar döşedim onun için.

   mihādun   (1)

7:41
Onlar için cehennemden bir döşek/beşik ve üstlerinde kılıflar vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız biz.

   mihādan   (1)

78:6
Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

   mahdan   (2)

20:53
Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

43:10
O, yerküreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar oluşturdu ki, varacağınız yere varabilesiniz.

   wamahhadttu   (1)

74:14
Alabildiğine imkânlar döşedim onun için.

   yamhadūna   (1)

30:44
Kim küfre saparsa inkârı kendisi aleyhinedir. Barışa ve hayra yönelik bir iş yapanlarsa, kendi benlikleri için yer hazırlarlar.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...