←Prev   Kaf-Sad-Ra  Next→ 

ق ص ر
Kaf-Sad-Ra
Kökün genel değeri.
kısaltmanız , hapseden, saklayan, kısan , saraylar, köşkler , köşk gibi, saray gibi , korunmuş, himaye edilen, belli bir yerde ikâmet eden, dışarıda dolaşmayan , ve köşkler, saraylar , ve (saçlarınız) kısaltmış olarak , vazgeçerler
   taqṣurū   (1)

4:101
Yeryüzünde dolaştığınız zaman, küfre sapanların size tedirginlik vermesinden korkarsanız, namazı?duayı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şu bir gerçek ki,inkârcı nanakörler sizin için açık bir düşmandırlar.

   qāṣirātu   (1)

38:52
Yanlarında, bakışlarını eşlerine yöneltmiş yaşıt dilberler vardır.

55:56
O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

37:48
Yanlarında, gözlerini onlara dikmiş, iri gözlü dilberler vardır.

   quṣūran   (1)

25:10
Şanı yücedir o kudretin ki, dilerse sana ondan daha hayırlısını, altından nehirler akan bahçeleri verir ve senin için köşkler de yapar.

7:74
\"Hatırlayın ki, Allah sizi Âd'dan sonra halefler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. O'nun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz, dağlarını yontup ev yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da fesat çıkararak yeryüzünü berbat etmeyin.\

   kal-qaṣri   (1)

77:32
Gerçekten o, köşke benzer kıvılcımlar saçar.

   maqṣūrātun   (1)

55:72
Çadırlar içinde bekletilen huriler var.

   waqaṣrin   (1)

22:45
Zalim olduğu için helâk ettiğimiz nice kent/medeniyet var ki, duvarları, tavanları üzerine çökmüş halde. Nice kullanılmaz halde bırakılmış su kuyusu, nice görkemli/süslü/bakımlı köşk var.

   wamuqaṣṣirīna   (1)

48:27
Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.

   yuq'ṣirūna   (1)

7:202
Yoldaşları ise onları sürekli azgınlığa iterler, sonra da yakalarını bırakmazlar.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...