←Prev   Ayn-Vav-Zal  Next→ 

ع و ذ
Ayn-Vav-Zal
Kökün genel değeri.
"aramak ya da korumak için, sığınmak, sonra olsun, kemik (et)
   aʿūdhu   (3)

2:67
Mûsa, toplumuna dedi ki: \"Allah size, bir inek boğazlamanızı emrediyor.\" Dediler ki: \"Sen bizimle alay mı ediyorsun?\" Dedi ki: \"Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım.\

11:47
Nûh dedi: \"Rabbim! Hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana acımazsan hüsrana uğrayanlardan olurum.\

19:18
Meryem demişti: \"Ben senden, Rahman'a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol.\

23:97
Ve de ki: \"Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım!\

113:1
De ki: \"Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım!

114:1
De ki: \"İnsanların Rabbine sığınırım!

   uʿīdhuhā   (1)

3:36
Onu doğurunca -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde- şöyle dedi: \"Rabbim, onu kız olarak doğurdum ve erkek, kız gibi değildir. Adını Meryem koydum onun. Onu ve soyunu, kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum!\

   ʿudh'tu   (1)

40:27
Mûsa dedi: \"Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana sığındım.\

44:20
\"Ben, beni taşlamınzdan Rabbim ve Rabbinize sığındım.\

   fa-is'taʿidh   (3)

7:200
Şeytandan bir dürtük seni dürtüklediğinde, Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi bilir.

41:36
Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O...

16:98
Kur'an'ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah'a sığın!

40:56
Kendilerine gelmiş hiçbir kanıt olmadan, Allah'ın ayetleri hakkında tartışıp duranlar var ya, onların göğüslerinde, asla ulaşamayacakları bir büyüklüğün kuruntusu vardır. Artık Allah'a sığın! O'dur Semî, O'dur Basîr.

   maʿādha   (2)

12:23
Yûsuf'un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek istedi. Kapıları kilitledi, \"Hadi gel!\" dedi. Yûsuf: \"Allah'a sığınırım, Rabbim beni güzel bir barınağa kavuşturmuştur. Zalimler iflah etmez.\" dedi.

12:79
\"Ne, dedi Yûsuf, Allah korusun. Eşyamızı yükünde bulduğumuz adamdan başkasını tutamayız. Öyle birşey yaparsak zalimlerden oluruz.\

   wa-aʿūdhu   (1)

23:98
\"Onların, başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Rabbim!\

   yaʿūdhūna   (1)

72:6
\"Gerçek şu ki, insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere/cinlerin şerrinden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklık ve azgınlığını artırırlardı.\

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...