←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:120   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yok, değil
olmuştu
kâne
Medine halkı için, şehir halkı için
li ehli el medîneti
şehrin, şehirde
el medîneti
ve kimse (ler)
ve men
onların etraflarında, çevresinde
havle-hum
dan
mina
bedevîler(den) (göçebe yaşayan Araplar)
el a’râbi
için
en
geri kalmaları
yetehallefû
sonra
an
resûlünden
resûli
Allah’ın
allâhi
olmaz, yakışmaz
ve lâ
rağbet eder, tercih eder, üstün tutar
yergabû
kendi nefslerini
bi enfusi-him
için
an
onun nefsinden
nefsi-hî
böylece
zâlike
onların olması sebebiyle, çünkü onlara
bi enne-hum
yoktur (ki)
onlara isabet etmesi
yusîbu-hum
aşırı susuzluk
zameun
yoktur (ki)
ve lâ
ve bir yorgunluk, bitkinlik olması
nasabun
ve yoktur (ki)
ve lâ
şiddetli açlığın erişmesi
mahmesatun
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
ve yoktur (ki)
ve lâ
ayak basmaları, işgal etmeleri
yetaûne
(ayak basılan) yer
mevtıan
ve zafer kazanmaları, nail olmaları yoktur (ki)
yagîzu
kâfirlerle
el kuffâre
ve değil
ve lâ
öfkelendirir
yenâlûne
dan
min
düşman(dan)
aduvvin
bir zafer (nail olunan)
neylen
ancak, …den başka değil, … olmasın
illâ
yazıldı
kutibe
onlara
lehum
onunla
bi-hî
amel
amelun
salih (nefsi tezkiye edici)
sâlihun
muhakkak
inne
Allah
allâhe
yok, değil
kaybeder, yok, zayi etmez
yudîu
ecrini, ücretini
ecre
muhsinlerin, ahsen olanlar
el muhsinîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı