←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:118   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve üzerine
ve alâ
üç (kişi) de
es selâseti
kişiler
ellezîne
geri bırakılan
hullifû
hatta
hattâ
olduğu zaman
izâ
dar gelmişti
dâkat
onlara
aleyhim
yeryüzü
el ardu
şeye
bimâ
geniş olmasına rağmen
rehubet
ve dar geldi
ve dâkat
onlara
aleyhim
nefsleri
enfusu-hum
ve anladılar, zannettiler
ve zannû
için
en
yok, değil
sığınak
melce’e
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
başka
illâ
ona
ileyhi
sonra
summe
tövbelerini kabul etti
tâbe
onların
aleyhim
tövbeleri kabul edilerek yeniden Allah’a dönsünler diye
li yetûbû
muhakkak
inne
Allah
allâhe
o ki
huva
tövbeleri kabul eden
et tevvâbu
Rahim esmasıyla tecelli eden
er rahîmu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı