←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:114   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve yok, değil
ve mâ
olmuş, olmuştu
kâne
bağışlanma, mağfiret dilemesi
estigfâru
İbrâhîm’in
ibrâhîme
babası için
li ebî-hi
yalnız, sadece
illâ
için
an
vaadden, vaadedilenden dolayı
mev’ıdetin
ona vaadetti
vaade-hâ
yalnız ona
iyyâ-hu
artık, olunca
fe lemmâ
açığa çıktı, belli oldu
tebeyyene
onun için
lehu
onun, …olduğu, çünkü o
enne-hu
bir düşman
aduvvun
Allah’a
li allâhi
uzaklaştı, berî oldu
teberre’e
ondan
min-hu
muhakkak
inne
İbrâhîm
ibrâhîme
elbette Allah’a yalvarıp yakaran, çok üzülen, çok acı çeken, yüreği sızlayandır
le evvâhun
merhametli ve yumuşak huylu
halîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı