←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:111   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
satın aldı
işterâ
den
min
mü’minler(den)
el mu’minîne
onların nefslerini
enfuse-hum
ve onların mallarını
ve emvâle-hum
…den dolayı, … karşılığı
bi enne
onlara, onlar için
lehum
cennet
el cennete
savaşırlar
yukâtilûne
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
böylece öldürürler
fe yaktulûne
ve öldürülürler
ve yuktelûne
bir vaad
va’den
onun üzerine
aleyhi
hak olan
hakkan
içinde
Tevrat’ta
et tevrâti
ve İncil
ve el incîli
ve Kur’ân
ve el kur’âni
ve kimdir, kim vardır
ve men
daha iyi ifa eden, tutan
evfâ
ahdini, yeminini
bi ahdi-hî
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
artık sevinin
fe istebşirû
sizin alışverişiniz ile
bi bey’ı-kum
ki o
ellezî
yaptığınız alışveriş
bâya’tum
onunla
bi-hî
ve işte
ve zâlike
bu
huve
fevz, kurtuluş
el fevzu
azîm, büyük
el azîmu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı