←Prev   Ayah al-Anfal (The Spoils of War) 8:72   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
muhakkak
inne
olan kimseler
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
ve hicret ettiler
ve hâcerû
ve cihad ettiler
ve câhedû
mallarıyla
bi emvâli-him
ve nefsleriyle
ve enfusi-him
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
ve o kimseler ki, onlar
vellezîne
barındırdılar, himaye ettiler
âvev
ve yardım ettiler
ve nasarû
işte onlar
ulâike
onların bir kısmı
ba’du-hum
velîler
evliyâu
ve âmenû olan kimseler
ba’dın
bir kısmı
ve ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
ve etmeyen
ve lem
hicret
yuhâcirû
yoktur
sizin
lekum
...iz
min
onlara velayetin(iz), dostluğun(uz), himayen(iz)
velâyeti-him
den
min
şey(den)
şey’in
onlar edinceye kadar
hattâ
hicret
yuhâcirû
ve eğer
ve in
sizden yardım isterlerse
istensarû-kum
içinde
dîn konusunda, dînde
ed dîni
artık etmek üzerinizedir
fe aleykum
yardım
en nasru
ancak
illâ
üzere, üzerine, … e
alâ
bir topluluğa
kavmin
sizin aranızda
beyne-kum
ve onların arasında
ve beyne-hum
bir anlaşma, söz, ahd, misak
mîsâkun
ve Allah
vallâhu
şeyleri
bi-mâ
yapıyorsunuz, yaparsınız
ta’melûne
görendir
basîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı