←Prev   Ayah al-Anfal (The Spoils of War) 8:42   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olduğu zaman
iz
siz
entum
yakın kenarında (kıyısı)
bil udvetid
vadinin
ed dunyâ
ve onlar
ve hum
uzak kenarında
bil udvetil
vadinin
kusvâ
ve kervan
ve er rekbu
daha aşağıda
esfele
sizden
min-kum
ve eğer
ve lev
vaadleştiniz, sözleştiniz
tevâadtum
elbette anlaşmazlığa düşerdiniz
lahteleftum
zaman hakkında, konusunda
vâât ettiğinizi, söz verdiğinizi
l mîâdi
ve fakat, ama
ve lâkin
vuku bulması için, olması için
li yakdıye
Allah
allâhu
emir, iş
emren
oldu, olan
kâne
yapılması gerekli, yapılacak
mef’ûlen
helâk olması için
li yehlike
olan kişi
men
helâk
heleke
den
an
apaçık bir delilden
beyyinetin
ve hayatta kalır, yaşar
ve yahyâ
kişi
men
yaşayan
hayye
den
an
apaçık bir delilden
beyyinetin
ve muhakkak
ve inne
Allah
allâhe
mutlaka işitendir
le semîun
bilendir
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı