←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:89   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
elbette oluruz
kad
iftira etmiş
ifterey-nâ
karşı
alâ
Allah’a
allâhi
yalanla
keziben
eğer
in
dönersek
udnâ
içine
sizin milletinize (dîninize)
milleti-kum
sonra
ba’de
…dığı zaman
iz
bizi kurtardı
neccey-nâ
Allah
allâhu
ondan
min-hâ
ve yok, değil
ve mâ
olur
yekûnu
bizim, bizim için
lenâ
için
en
dönmemiz
neûde
onda, ona dair
fî-hâ
ancak, yalnız, hariç
illâ
için
en
onun dilemesi
yeşâe
Allah'ın
allâhu
Rabbimiz
rabbu-nâ
kapsadı, içine aldı (ihata etti, kuşattı)
vesia
Rabbimiz
rabbu-nâ
her
kulle
şey
şey’in
ilimle
ilmen
üzerine, üzerinde, … e
alâ
Allah’a
allâhi
biz tevekkül ettik, güvendik
tevekkel-nâ
Rabbimiz
rabbe-nâ
karar, hüküm ver, belir
iftah
bizim aramız
beyne-nâ
ve arasında
ve beyne
kavmimizin
kavmi-nâ
hak ile
bi el hakkı
ve sen
ve ente
en hayırlısı
hayru
hüküm verenlerin, açanların
el fâtihîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı