←Prev   Ayah at-Talaq (Divorce) 65:6   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
onları (kadınları) iskân edin, oturtun
eskinû- hunne
den
min
yer(den)
haysu
siz iskân oldunuz, siz ikâmet ettiniz, mesken edindiniz
sekentum
den
min
gücünüzün yettiğin(den), (yettiği kadar)
vucdi-kum
ve yok, değil
ve lâ
onlara zarar verin
tudârrû-hunne
sıkıntıya düşürmek için
li tudayyikû
onlara, onları
aleyhinne
ve eğer
ve in
onlar (kadınlar) oldu
kunne
işte onlar, onlar
ulâti
yüklü, hamile
hamlin
o taktirde, o zaman infâk edin, nafaka verin
fe enfikû
onlara
aleyhinne
oluncaya kadar
hattâ
koyar, bırakır, doğurur
yada’ne
yükleri, bebekleri
hamle- hunne
bundan sonra eğer
fe in
emzirirlerse
erda’ne
sizin için
leküm
o taktirde, o zaman onlara verin
fe âtû-hunne
onların ücretleri
ucûre-hunne
ve görüşün
ve i’temirû
kendi aranızda
beyne-kum
marufla, güzellikle, örf ve adete uygun olarak
bi ma’rûfin
eğer
ve in
bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız
teâsertum
o taktirde, o zaman emzirteceksin(iz)
fe se-turdıu
onu
lehü
bir diğeri, bir başkası
uhrâ
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı