←Prev   Ayah al-Mumtahinah (She That is to be Examined, Examining her, She Who is Tested) 60:10   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
o zaman, olunca
izâ
size geldi
câe-kum(u)
mü’min kadınlar
el mu’minâtu
göç eden kadınlar
muhâcirâtin
o zaman imtihan edin onlar (kadınlar)
fe imtehinû hunne
Allah
allâhu
çok iyi bilir
a’lemu
onların (kadınların) îmânlarını
bi îmânihinne
o zaman, artık, eğer bundan sonra
fe in
bilirseniz onlar (kadınlar)
alimtim(û) hunne
mü’min kadınlar
mu’minâtin
o zaman, artık, bundan sonra yok, değil
fe lâ
geri döndür onlar (kadınlar)
terciû hunne
ona, ile
ilâ
kâfirlere (kâfir erkeklere)
el kuffâri
değildir
onlar (kadınlar)
hunne
helâl
hillun
onlar (erkekler), onlara (erkeklere)
lehüm
ve değildir
ve lâ
onlar (erkekler)
hum
helâl
yahillûne
onlar (kadınlar), onlara (kadınlara)
lehünne
ve onlara verin
ve âtû-hum
şey
infâk ettiler, verdiler
enfekû
ve yoktur
ve lâ
günah
cunâha
sizin üzerinize
aleyküm
için
en
onları (kadınları) nikâhlamanız
tenkihû hunne
olduğu zaman, olduğu taktirde
izâ
onlara (kadınlara) verdiniz
âteytumûhunne
onların ücretlerini, mehirlerini
ucûrehunne
ve yok, değil
ve lâ
tutun
tumsikû
nikâh akdi ile
bi isami
kâfirler (kâfir kadınlar)
el kevâfiri
ve isteyin
ve is’elû
şeyler, neyi, ne
infâk ettiniz, verdiniz
enfaktum
ve istesinler
ve li yes’elû
şeyler, neyi, ne
infâk ettiler, verdiler
enfekû
işte bu
zâlikum
hükmü
hukmu
Allah’ın
allâhi
Allah hükmeder
yahkumu
sizin aranızda
beyne-kum
ve Allah
ve allâhu
en iyi bilen
alîmun
hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
hakîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı