←Prev   Ayah al-Hadid (The Iron) 57:27   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sonra
summe
ardarda gönderdik
kaffeynâ
üzerine
alâ
onların izleri
âsâri-him
resûllerimizi
bi rusuli-nâ
ve ardarda gönderdik
ve kaffeynâ
İsa
bi îsâ
oğlu
ibni
Meryem(in)
meryeme
ve ona verdik
ve âteynâ-hu
İncil
el incîle
ve biz onu kıldık
ve cealnâ
içinde
kalplerde
kulûbi
onlar
ellezîne
ona tâbî oldular
ittebeû-hu
refet, şefkat
re’feten
ve rahmet
ve rahmeten
ve ruhbanlık
ve rahbânîyyeten
onu ihdas ettiler
ibtedeû-hâ
yok, değil
onu yazdık, farz kıldık
ketebnâ-hâ
onlara, onların üzerine
aleyhim
ancak, den başka
illâ
talep etmek, aramak
ibtigâe
rıza
rıdvane
Allah’ın
allâhi
artık, böylece, oysa yok, değil
fe mâ
ona riayet ettiler
raav-hâ
hak, gerçek, doğru
hakka
riayet
riayeti-hâ
artık, böylece, oysa verdik
fe âteynâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular (yaşarken Allah’a ulaşmayı dilediler)
âmenû
onlardan
min-hum
onların ecirleri, mükâfatları
ecre-hum
ve çoğu
ve kesîrun
onlardan
min-hum
fasıklar, fasık olanlar, fasık kimseler
fâsikûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı