←Prev   Ayah al-Hadid (The Iron) 57:25   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
andolsun
lekad
biz gönderdik
erselnâ
resûllerimiz
rusule-nâ
beyyineler ile, deliller ile, ispat vasıtaları ile
bi el beyyinâti
ve indirdik
ve enzelnâ
onlarla beraber
mea–hum
kitap
el kitâbe
ve mizan
ve el mîzâne
ikâme etsinler, yerine getirsinler
li yekûme
insanlar
en nâsu
adalet ile
bi el kısti
ve indirdik
ve enzelnâ
demir
el hadîde
onda, onun içinde
fî-hi
sertlik
be’sun
kuvvetli
şedîdun
ve pekçok menfaatler, faydalar
ve menâfiu
insanlar için
li en nâsi
ve bilsin, belirtsin, belli etsin
ve li ya’leme
Allah
allahu
kim, kimse(ler)
men
ona (kendisine) yardım edecek
yansuru-hu
ve onun resûlleri, resûlleri
ve rusule-hu
gaybda, görmeden
bi el gaybi
muhakkak
inne
Allah
allahe
kavî, kuvvetli
kavîyyun
azîz
azizun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı