←Prev   Ayah al-Hadid (The Iron) 57:20   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
biliniz
i’lemû
sadece
ennemâ
hayat
el hayâtu
dünya
ed dunyâ
oyun
leibun
ve oyalanma, eğlence
ve lehvun
ve süs, ziynet
ve zînetun
ve karşılıklı övünme
ve tefâhurun
sizin aranızda
beyne-kum
ve çokluk
ve tekâsurun
içinde
malda, mal konusunda
el emvâli
ve evlât, çocuklar
ve el evlâdi
onların misali, durumu gibi
ke meseli
yağmur
gaysin
hoşuna gitti
a’cebe
(tohumu toprakla) örtenler, çiftçiler, ekinciler
el kuffâre
onun bitkisi, ekini
nebâtu-hu
sonra
summe
kurur, solar
yehîcu
o zaman onu görür
fe terâ-hu
sararmış
musfarren
sonra
summe
olur
yekûnu
çer çöp, kırpıntı
hutâmen
ve vardır
ve fî
ahirette
l âhireti
azap
azâbun
şiddetli
şedîdun
ve mağfiret, bağışlanma, günahların sevaba çevrilmesi
ve magfiretun
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
ve rıza, razı olma, hoşnutluk
ve ridvânun
ve değil
ve mâ
hayatı
el hayâtu
dünya
ed dunya
den başka, ancak, dışında
illâ
meta, dünyalık, geçici menfaatler
metâu
aldanma
el gurûri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı