←Prev   Ayah al-Hadid (The Iron) 57:10   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve ne (oluyor)
ve mâ
size
lekum
edememek
ellâ
infâk
tunfikû
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
ve Allah’ındır
ve li allâhi
miras
mîrâsu
semalar, gökler
es semâvâti
ve arz, yer
ve el ardı
yok, değil
aynı seviyede, eşit, müsavi ol, bir ol
yestevî
sizden
min-kum
kim
men
infâk etti
enfeka
den
min
önce(den)
kabli
fetih
el fethi
ve savaştı
ve kâtele
işte onlar
ulâike
en büyük
a’zamu
derece vardır
dereceten
den
min
o kimseler(den), onlar(dan)
ellezîne
infâk ettiler
enfekû
dan
min
sonra(dan)
ba’du
ve savaştılar
ve kâtelû
ve hepsi
ve kullen
vaadetti
vaade
Allah
allahu
en güzel güzellikler, Allah’ın Zat’ı ve cennetler
el husnâ
ve Allah
ve allahu
şeyleri
bi-mâ
yapıyorsunuz
ta’melûne
haberdar olandır
habîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı