←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:97   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yaptı, sebep kıldı, var etti
ceale
Allâh
allâhu
Kâ’be
el ka’bete
ev, yer, Beytel
el beyte
Haram (Kâ’be)
el harâme
ayakta tutmak için
kıyâmen li
insanları
en nâsi
ve ay
ve eş şehra
hürmetli, haram, yasaklı
el harâme
ve kurban
ve el hedye
boyunları bağlı, gerdanlıklı kurbanlık develer
ve el kalâide
işte bu
zâlike
sizin bilmeniz için
li ta’lemû
… olduğu
enne
Allâh’ın
allâhe
bilir
ya’lemu
şey(ler)
içinde
semalarda, göklerde
es semâvâti
ve şey
ve mâ
içinde
yeryüzünde
el ardı
ve olduğu
ve enne
Allah
allâhe
her
bi kulli
şey
şey’in
en iyi bilen
alîmûn
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı