←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:89   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yok, değil
sizi muaheze etmek, sorgulamak
yuâhızu-kum
Allâh
allâhu
boş sözler ile
bi el lagvi
içinde
yeminlerinizdeki
eymâni-kum
ve lâkin, fakat
ve lâkin
sizi sorumlu tutar
yuâhizu-kum
sebebi ile, dolayısıyla
bi-mâ
siz akit yaptınız
akkadtumu
yeminler
el eymâne
artık onun kefareti
fe keffâretu-hu
yedirme, doyurma
it’âmu
on
aşereti
yoksul
mesâkîne
olarak
min
vasat olarak, ortalama
evsatı
şeyler
yedirdiğiniz
tut’ımûne
sizin ehliniz, ev halkınız
ehlî-kum
veya
ev
onları giydirme (onların giysileri)
kisvetu-hum
veya
ev
azâdı, serbest bırak
tahrîru
bir köle
rakabetin
artık kim
fe men
yok
lem
buldu
yecid
o halde, o taktirde oruç tutsun
fe sıyâmu
üç
selâseti
gün
eyyâmin
işte bu
zâlike
kefarettir (yemini bozmaya karşılıktır)
keffâretu
sizin yeminleriniz
eymâni-kum
olduğu zaman
izâ
yemin edip hilâfına (aksine) hareket ettiğiniz, yemininizi bozduğunuz
haleftum
ve muhafaza edin, koruyun
ve ıhfezû
yeminlerinizi
eymâne-kum
işte böyle, böylece, bunun gibi
kezâlike
açıklıyor
yubeyyinu
Allâh
allâhu
size
lekum
âyetlerini
âyâti-hi
umulur ki, böylece siz
lealle-kum
şükredersiniz
teşkurûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı