←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:6   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
olduğu zaman
izâ
kalktığınız
kumtum
yapmaya
ilâ
namaz
es salâti
o zaman , o taktirde yıkayın!
fe igsilû
yüzleriniz
vucûhe-kum
ve elleriniz
ve eydiye-kum
kadar
ilâ
dirseklere
el merâfikı
ve mesh edin!, sil
ve imsehû
başlarınızı
bi ruûsi-kum
ve ayaklarınızı
ve ercule-kum
kadar
ilâ
topuk kemiklerine kadar (iki topuk kemiğine)
el ka’beyni
ve eğer
ve in
siz iseniz
kuntum
cunup
cunuben
o zaman, o taktirde iyice temizlenin! (gusul abdesti alın!)
fe ittahherû
ve eğer
ve in
siz iseniz
kuntum
hasta
mardâ
veya
ev
üzere, üzerinde, … e
alâ
seferde, yolculukta
seferin
veya
ev
geldi
câe
bir kimse, bir başkası
ehadun
sizden
min-kum
ten
min
tuvalet(ten)
el gâitı
veya
ev
yaklaşıp dokundunuz
lâmestum
kadınlar
en nisâe
fakat değil
fe lem
buldunuz
tecidû
su
mâen
o halde, o zaman teyemmum edin!
fe teyemmemû
toprak
saîden
temiz olan
tayyiben
böylece, meshedin(sürün)!
fe imsehû
yüzlerinize
bi vucûhi-kum
ve elleriniz
ve eydî-kum
ondan
min-hu
yok, değil
diler, ister
yurîdu
Allah
Allâhu
size
li yec’ale
yapmak, çıkartmak, kılmak
aleykum
herhangı
min
bir güçlük
haracin
ve lâkin, fakat
ve lâkin
diler
yurîdu
sizi temizlemeyi
li yutahhire-kum
ve tamamlamayı
ve li yutimme
nimetini
ni’mete-hu
sizin üzerinize, size
aleykum
umulur ki böylece siz
lealle-kum
şükredersiniz
teşkurûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı