←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:46   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve gönderdik
ve kaffeynâ
üzerine
alâ
onların izleri, aynı esaslarla
âsâri-him
İsa’yı
bi îsâ
oğlu
ibni
Meryem’in
meryeme
tasdik edici olarak, doğrulayıcı olarak
musaddıkan
o şeyi
limâ
arasındakini, yanlarındakini
beyne
elleri, ellerindekini
yedeyhi
tan
min
Tevrat’(tan)
et tevrâti
ve ona verdik
ve âteynâ-hu
İncil’i
el incîle
onun içinde vardır
fî hi
bir hidayet
huden
ve bir nur
ve nûrun
ve tasdik edici olarak, doğrulayıcı olarak
ve musaddıkan
o şeyi
limâ
arasındakini, yanlarındakini
beyne
elleri, ellerindekini
yedeyhi
tan
min
Tevrat’(tan)
et tevrâti
ve bir hidayet, hidayete erdiren, hidayete erdirici olan
ve huden
ve vaaz edici olan, öğüt verici olan
ve mev’ızeten
takva sahipleri için, takva sahiplerine
li el muttekîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı