←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:32   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
bundan
min
dolayı
ecli
O
zâlike
yazdık
ketebnâ
üzerine, üzerinde, … e
alâ
oğulları’na
İsrailoğulları’na
İsrail
isrâîle
… olduğu
ennehu
kim, kimse
men
öldürdü
katele
bir kişiyi
nefsen
karşılığı olmaksızın
bi gayri
bir kişi
nefsin
veya
ev
fesad
fesâdin
içinde
fi
yeryüzünde
el ardı
artık … gibidir
fe keennemâ
öldürdü
katele
insanlar
en nâse
topluca, bütün hepsini
cemîan
ve kim
ve men
onu yaşatırsa
ahyâ-hâ
artık … gibidir
fe keennemâ
yaşattı
ahyâ
insanlar
en nâse
topluca, bütün hepsini
cemîan
ve andolsun ki
ve lekad
onlara geldi
câet-hum
resullerimiz
rusulu-nâ
açık, apaçık deliller ile
bi el beyyinâti
sonra
summe
hiç şüphesiz
inne
çoğu
kesîran
onlardan, onların
min-hum
sonra
ba’de
O
zâlike
içinde
yeryüzünde
el ardı
gerçekten müsrifler
le musrifûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı