←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:103   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yok, değil
kıldı, yaptı
ceale
Allâh
allâhu
…’den
min
putlar için ayırılan ve kulağı yarılan deve
bahîretin
ve değil (olumsuz mâna verir), olmadı
ve lâ
putlar için ayrılan ve otlaması için serbest bırakılan hayvan
sâibetin
ve değil (olumsuz mâna verir), olmadı
ve lâ
erkek ve dişi olarak doğan davarların dişisi
vasîletin
ve değil (olumsuz mâna verir), olmadı
ve lâ
üzerine binilmesi yasak olan ve tüyleri kesilmeyen erkek deve
hâmin
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
onlar
ellezîne
kâfirler, inkar edenler
keferû
iftira ediyorlar
yefterûne
karşı, üzerine
alâ
Allâh’a
allâhi
yalan
el kezibe
ve onların çoğu
ve ekseru-hum
yok, değil
akleterler, akıllarını kullanırlar
ya’kılûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı