←Prev   Ayah al-Hujurat (The Private Apartments, The Inner Apartments, The Chambers) 49:7   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bilin
va’lemû
olduğunu
enne
sizin içinizde
fî-kum
Resûlü
resûlu
Allah’ın
allâhi
eğer, şâyet, ise, olsa
lev
size tâbî olur, uyar, itaat eder
yutîu-kum
içinde
çoğunda
kesîrin
den
mina
emir(den), işten(den)
el emri
mutlaka siz sıkıntıya düşerdiniz
le anittum
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
Allah
allâhe
sevdirdi
habbebe
size
ileykum
îmân
el îmâne
ve onu müzeyyen kıldı, süsledi
ve zeyyene-hu
içinde
sizin kalpleriniz
kulûbi-kum
ve kerih, çirkin gösterdi
ve kerrehe
size
ileykum
küfrü
el kufre
ve fısk
ve el fusûka
ve isyan
ve el isyâne
işte onlar
ulâike
onlar
hum
irşad olanlar
er râşidûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı