←Prev   Ayah al-Hujurat (The Private Apartments, The Inner Apartments, The Chambers) 49:11   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar, olanlar
ellezîne
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
âmenû
yok, değil
alay etsin
yeshar
bir kavmin
kavmun
den
min
kavim(den), toplum(dan)
kavmin
umulur ki, belki
asâ
için
en
onların olması
yekûnû
daha hayırlı
hayren
onlardan
min-hum
ve yok, değil
ve lâ
kadınlar ….. olsun, yapsın
nisâun
dan
min
kadınlar(dan)
nisâin
belki, umulur ki
asâ
için
en
olurlar
yekunne
daha hayırlı
hayren
onlardan
min-hunne
ve yok, değil
ve lâ
ayıplayın
telmizû
nefsleriniz, birbiriniz
enfuse-kum
ve yok, değil
ve lâ
çağırın
tenâbezû
lâkaplar, takma isimler ile
bi el elkâbi
ne kötü
bi’se
isim
el ismu
fasık
el fusûku
sonra
ba’de
îmân
el îmâni
ve kim
ve men
etmez
lem
tövbe
yetub
işte onlar
fe ulâike
onlar
humu
zalimler
ez zâlimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı