←Prev   Ayah al-Ahqaf (The Wind-curved Sandhills, The Dunes, The Sandhills) 46:26   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve andolsun ki
ve lekad
onlara imkân (tasarruf hakkı ve kudret) verdik
mekkennâ-hum
şeyin içinde
fî mâ
eğer
in
size imkân (tasarruf hakkı ve kudret) verdik
mekken-nâ-kum
onun içinde
fî hi
ve biz kıldık, verdik
ve cealnâ
onlara
lehum
işitme hassası
sem’an
ve görme hassası
ve ebsâren
ve fuad hassası
ve ef’ideten
ama yok, değil
fe mâ
kâfi gelmedi, müstağni kılmadı
agnâ
onlardan
an-hum
onların işitme hassası
sem’u-hum
ve ne de
ve lâ
görme hassası
ebsâru-hum
ve ne de
ve lâ
fuad hassası
ef’idetu-hum
den
min
bir şey(den)
şey’in
o zaman
iz
oldukları
kânû
bilerek inkâr ettiler
yechadûne
âyetleri ile
bi âyâti
Allah’ın
allâhi
ve kuşattı, sardı, isabet etti
ve hâka
onları
bi-him
şey
oldular
kânû
onunla
bi hî
alay ettiler
yestehziûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı