←Prev   Ayah ash-Shura (Council, Consultation, The Counsel) 42:13   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
şeriat kıldı
şerea
size, sizin için
lekum
den
min
dîn(den)
ed dîni
şey
vasiyet ettiği , farz kıldığı
vassâ
onu, onunla
bi-hi
Nuh
nûhan
ve o
ve ellezî
biz vahyettik
evhaynâ
sana
ileyke
ve şey
ve mâ
vasiyet ettiği , farz kıldığı
vassâ
onu, onunla
bi-hi
İbrâhîm
ibrâhîme
ve Musa
ve mûsâ
ve İsa
ve îsâ
için
en
ikame etmeleri, ayakta, hayatta tutmaları
ekîmû
dîn
ed dîne
ve yok, değil
ve lâ
ayrılığa düşün, fırkalara ayrılın
teteferrekû
onda, onun hakkında
fî-hi
büyük oldu, ağır geldi
kebure
üzere, üzerinde, üzerine, … e
alâ
müşriklere
el muşrikîne
şey
onları davet ettiğin
ted’û-hum
ona, kendisine
ileyhi
Allah
allâhu
seçer
yectebî
ona, kendisine
ileyhi
kimse, kişi
men
diler
yeşâu
ve hidayete erdirir, ulaştırır
ve yehdî
ona, kendisine
ileyhi
kimse, kişi
men
yönelir
yunîbu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı