←Prev   Ayah Ghafir (The Forgiver, The Forgiving One) 40:7   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
onlar
ellezîne
taşıyorlar, tutuyorlar
yahmilûne
arşı
el arşa
ve onun
ve men
etrafındaki kişi
havle-hu
tesbih ederler
yusebbihûne
hamd ile
bi hamdi
onların Rabbi, Rab’leri
rabbi-him
ve îmân ederler
ve yû’minûne
ona
bi-hi
ve mağfiret dilerler, günahları sevaba çevirmesini dilerler
ve yestagfirûne
onlar için
li ellezîne
âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)
âmenû
Rabbimiz
rabbe-nâ
sen kuşattın
vesi’te
her
kulle
şey
şey’in
rahmet
rahmeten
ve ilim
ve ilmen
ve mağfiret et
fagfir
onlar için, onları
li ellezîne
tövbe ettiler
tâbû
ve tâbî oldular
ve ittebeû
senin yolun (Sıratı Mustakîm, sana ulaştıran yol)
sebîle-ke
onları koru
vekı-him
azabı
azâbe
cehennemin
el cahîmi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı