←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:19   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar, olanlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
yok, değil
helâl olur
yahıllu
size
lekum
için
en
sizin varis olmanız
terisû
kadınlar
en nisâe
zorla
kerhen
ve değil
ve lâ
onlara baskı yapın, sıkıştırın
ta’dulû-hunne
gidermek, almak
li tezhebû
bazısını, bir kısmını
bi ba’dı
şey (şeyler)
onlara verdiğiniz şeyleri
âteytumû-hunne
hariç
illâ
için
en
gelmeleri, yapmaları
ye’tîne
fuhuş ile, kötülük ile
bi fâhışetin
açıkça
mubeyyinetin
ve onlarla geçinin
ve âşirû-hunne
iyilikle
bi el ma’rûfi
fakat eğer
fe in
onlardan hoşlanmadınızsa
kerihtumû-hunne
o taktirde umulur ki
fe asâ
için
en
sizin kerih görmeniz, hoşlanmamanız
tekrehû
bir şey
şey’en
kılar, yapar
yec’al
Allah
allâhu
onda, onun hakkında
fî-hi
hayır
hayren
çok
kesîren
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı