←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:119   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve mutlakla onları dalâlette bırakacağım
ve le udillenne-hum
ve mutlaka onları emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim
ve le umenniyenne-hum
ve mutlaka onlara emredeceğim
ve le âmurenne-hum
böylece mutlaka kesecekler, yaracaklar
fe le yubettikunne
kulaklar
âzâne
hayvanlar
el en’âmi
ve mutlaka onlara emredeceğim
ve le âmurenne-hum
böylece, öyle ki mutlaka değiştirecekler
fe le yugayyirunne
yarattı
halka
Allah
allâhi
ve kim
ve men
edinir
yettehızi
şeytan
eş şeytâne
veli, dost
veliyyen
tan
min
başka
dûni
Allah'(tan)
allâhi
artık … olmuştur
fe kad
hüsrana uğradı
hasire
hüsranla
husrânen
apaçık, açıkça
mubînen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı